4 września  odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Tradycyjnie cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św.  odprawionej w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w miejscowym sanktuarium. Następnie odbyła się część oficjalna na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły – Zbigniew Jodełko powitał wszystkich zebranych i we wstępie poinformował, że wszyscy uczniowie będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie.

Nazwa została zmieniona, bo zgodnie reformą oświaty likwidacji ulegają gimnazja, funkcjonować będą tylko oddziały gimnazjalne, a uczniowie będą uczęszczać do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas wojny. Potem dyrektor przydzielił wychowawstwa i sale lekcyjne poszczególnym klasom. Życzył wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz miłych chwil spędzonych w szkolnych ławkach.

Na koniec delegacje uczniowskie złożyły kwiaty i znicze w miejscach pamięci. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, na spotkanie z wychowawcami.

Anna Simińska

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała przewodnicząca szkoły Dominika Danielska. Potem głos zabrał dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko i przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum p. Anna Berend przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, zapewniła publiczność, że jest bardzo duma ze swoich wychowanków i że w nich wierzy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodniczący klasy III gimnazjum Jakub Grzechowiak w imieniu całej klasy podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia szkolne otrzymali następujący uczniowie: Karolina Pawełczak kl. 5a, Szymon Zapalski kl. 5a, Julia Pakulska kl. 5a, Oliwia Gawron kl. 5b, Marcin Klinger kl. 5b, Maja Stachowiak kl. 5b, Martyna Krzyżan kl. 5b, Ewelina Pawełczak kl. 6, Angelika Kretek kl. 6, Wiktoria Danielska kl. 1 g., Daria Ksobiech kl. 1g., Ilona Klinger kl. 1g. oraz  Weronika Sparniak kl. 3g., a także Weronika Zacharzewska z kl. 6  za osiągnięcia sportowe.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Halinę Malikowską oraz  wręczyli nagrody uczniom  za zajęcie czołowych miejsc w konkursach: recytatorskim, plastycznym,  fotograficznym i strzeleckim.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Halinę Malikowską, która po 40 latach pracy przy tablicy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

 

Anna Simińska

22 czerwca uczniowie kl. II gimnazjum zaprezentowali program artystyczny dla absolwentów gimnazjum. Były to humorystyczne scenki z życia szkolnego poprzeplatane występami chóru szkolnego. Nie mogło się też obyć bez prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki absolwentów z wcześniejszych lat szkolnych. Na koniec wychowawczyni klasy II gimnazjum p. Beata Jodełko wręczyła absolwentom tort z fajerwerkami. Gimnazjalistom łzy smutku i żalu kręciły się w oczach.

Anna Simińska

„Wszystko wokół się zmienia, więc nic dziwnego, że szkoła również musi ulegać przeobrażeniom. Wprawdzie to nie szkoła kreuje rzeczywistość, ale aby być atrakcyjną musi za nią nadążać”.

Szkoła musi nadążać za rzeczywistością, jak w cytacie, która nieustannie się zmienia. Potrzeba innowacji dotycząca wdrożenia programowania w edukację wynikała z postępu naukowo-technicznego, a także z priorytetów MEN: podnoszenia kompetencji informatycznych ucznia; nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz algorytmiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów. Zadaniem innowacji miało być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.

 Program dla I i II etapu edukacyjnego zakładał:

  • Wprowadzenie do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch Junior i Scratch jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie;
  • Realizowanie zajęć dodatkowych z budowy robotów LEGO przy współpracy Akademii Edukacji Kreatywnej pod nazwą „Zbuduj robota”.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej brali udział w zajęciach pozalekcyjnych
z budowy robotów LEGO Mindstorms cztery godziny w miesiącu. Również uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mieli możliwość włączenia się w te zajęcia.

W ramach tych zajęć uczniowie klas I-III poznali między innymi podstawy robotyki i programowania doskonalące wiedzę dzieci w zakresie matematyki, fizyki i techniki, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz umiejętność konstruowania, doskonalili umiejętności pracy w grupie. Uczniowie budowali ruchome modele,  wykorzystywali oprogramowanie w celu pozyskiwania informacji,  pracowali z prostymi maszynami, przekładniami, dźwigniami, kołami pasowymi oraz czujnikami ruchu,  dokonywali pomiarów czasu i odległości, dodawali, odejmowali, wykorzystywali losowość oraz zmienności,  opowiadali, wyjaśniali, interpretowali oraz zadawali pytania.  Kształtowali umiejętność zgodnej współpracy dzięki pracy w zespołach dwuosobowych,  kreatywnie radzili sobie z problemami i zadaniami,   rozwijali własne możliwości i talenty.

Innowacja pedagogiczna „Pomyśl-działaj”  realizowana była także w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W ramach zajęć dzieci uczyły się programowania w języku Scratch, natomiast uczniowie klasy VI poszerzali swoje wiadomości i umiejętności dotyczącego tego programu. Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to ogromne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania. Scratch to także serwis społecznościowy, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie
i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego serwisu.

 Po upływie roku, przeprowadzonej ewaluacji na podstawie obserwacji możemy stwierdzić, że cele zostały osiągnięte. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach na których wprowadzane były elementy programowania. Licznie uczęszczali też na zajęcia dodatkowe z budowy i programowania robotów organizowane we współpracy z Akademią Edukacji Kreatywnej. Uczniowie brali udział w „Dniu z Technologią”, „HOUR of CODE”, „Codeeweek”, „DBI”,  doskonaląc umiejętności programowania. Dodatkowo szkoła w ramach innowacji wzbogaciła się o Cyberrobota Clementoni, którego programowanie z urządzeń mobilnych interesowało wszystkich uczestników innowacji.

  • Uczniowie przełamali bariery edukacyjne związane z programowaniem;
  • Kształtowali umiejętności logicznego myślenia;
  • Rozwijali zainteresowania związane z informatyką i TI;
  • Nabyli umiejętność kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów;
  • Uczniowie nauczyli się współpracować w ramach długofalowych projektów;
  • Poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób u wielu uczniów rozbudzone zostało  zainteresowanie  przedmiotami ścisłymi.

Innowację realizowali nauczyciele informatyki: p. Zbigniew Jodełko i p. Anna Berend.

Anna Berend

3 czerwca uczniowie klas V, VI i Ig. udali się na jednodniową wycieczkę do Trójmiasta. Zwiedzili Gdyńskie Akwarium, Port w Gdyni, Sopot – molo oraz park z wodą źródlaną, Gdańsk – starówkę, pomnik Neptuna, Kościół Mariacki, Westerplatte i bunkry wchodzące w skład Wału Pomorskiego.  Opiekę podczas wycieczki sprawowały: p. M. Szymańska, p. K. Stefaniak, p. M. Rubaj oraz p. M. Kozdroń.

Anna Simińska

W czwartek 1-go czerwca został zorganizowany w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Święto Sportu. Tego dnia wszyscy uczniowie mogli brać udział w ciekawych konkurencjach i prezentować swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Prowadzącymi wszystkie zajęcia byli: p. R. Kawka, p. B. Kozłowski, p. dyrektor Z. Jodełko oraz p. K. Stefaniak.

Zmagania poprzedzone zostały przemówieniami p. dyrektora oraz p. Kawki. Wręczono uczniom kl. IV-V karty rowerowe. Nie zabrakło również nagród dla reprezentantów naszej szkoły na szczeblu powiatu i województwa. Dodatkową niespodzianką dla nich był pokaz cheerleaderek Helenek.

Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć również czegoś wyjątkowego przygotowanego dla dzieci przez grono pedagogiczne i pracowników szkoły. W tym roku był to quiz ,,Zgadnij, kto to?” Dzieci miały za zadanie rozpoznać na zdjęciach z przeszłości nauczycieli. Zadanie nie było łatwe.

Podczas obchodów Dnia Dziecka, został zorganizowany I Kiermasz z Rękodziełem Artystycznym. Inicjatorami pomysłu byli uczniowie kl.V  b wraz z wychowawcą p. K. Stefaniak. Wszystkie wystawione przedmioty zachwycały oglądających i całe przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Produkty szybko zostały sprzedane, a zarobione pieniądze będą przeznaczone na wydatki klasowe w roku szkolnym 2017/2018.

K. Stefaniak

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata. Celem Godziny Kodowania było przybliżenie uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek i kursów jest obecnie bardzo bogata, dzięki propozycjom wielu partnerów, takich jak Microsoft, czy Disney.

Tak uczniowie naszej szkoły kodowali:)
 
Anna Berend

W ostatnią sobotę, tj. 20 V 2017 r. uczniowie kl VI wraz z opiekunami p. M. Rubaj i p. K. Stefaniak zostali zaproszeni na ognisko oraz naukę jazdy konnej do Ochodzy. Organizatorami wydarzenia byli p. Jankowscy oraz Wiewiórowie.

Zbiórka odbyła się o godzinie 13.30 przy posesji p. Jankowskich. Kuba z kl. VI razem z rodzicami i sąsiadami pomagał przy siodłaniu koni. Dzięki sprawnej organizacji szybko mogliśmy zasiąść w bryczce, którą powoził p. Eugeniusz Wiewióra. Na osłodę otrzymaliśmy karton lodów i wyruszyliśmy na przejażdżkę po okolicznych lasach.

Zaskoczeniem dla nas okazały się niezwykłe umiejętności jeździeckie Kuby Jankowskiego, który samodzielnie nauczył się jeździć wierzchem. To on, na klaczy Karina, prowadził zaprzęg i zachwycał popisami sztuki jeździeckiej. Konie galopowały, a my rozbawieni podziwialiśmy piękno lokalnej przyrody.

Po powrocie do wioski czekały na nas ciepłe kiełbaski i domowe ciasta drożdżowe upieczone przez mamy. Wszyscy uczestnicy mogli również wsiąść na konie i przejechać się po wybiegu.

Katarzyna Stefaniak

W miniony piątek, tj. 19 V 2017 r. troje reprezentantów naszej szkoły wzięło udział w powiatowym konkursie ortograficznym ,,O złote pióro gżegżółki” organizowanym w Gąsawie.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 w  Zespole Szkół im. Wandy Dubienieckiej. Naszą placówkę reprezentowali  Kamil Owczarzak (kl. IV), Karolina Pawełczak (kl. V a) oraz Angelika Kretek (kl. VI). Każdy z nich miał za zadanie uzupełnić luki w wydrukowanym tekście, który były dostosowany do wieku uczestników, ponieważ znajdowała się w nich różna liczba wyrazów: kl. IV – 48 słów, kl. V – 55, a kl. VI – 66. Uczestnicy zgodnie przyznali, że dyktanda nie były łatwe. Dodatkową trudność stanowił fakt, że teksty nie były czytane przez organizatorów i dlatego niektóre wyrazy były niejasne.

W każdej kategorii wiekowej przyznawane były trzy pierwsze miejsca, a osoba, która zrobiła najmniej błędów dostała pozłacana wieczne pióro. Niestety w tym roku naszym uczniom nie udało się wygrać. Natomiast za udział w konkursie  otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył pan dyrektor Jacek Superczyński.  Wszystkie dzieci obdarowane również zostały słodkimi upominkami.

Katarzyna Stefaniak

17 maja odbył się szkolny konkurs recytatorski wierszy polskich poetów dla dzieci. Do konkursu przystąpiło trzynaścioro uczniów z klas I-IV SP. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Ślęczkowska kl. III, drugie miejsce uzyskał Kamil Owczarzak kl. IV, a trzecie Natalia Stołowska z kl III. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców oraz p. Irenę Kasprzyk.

Anna Simińska

Szukaj

Kontakt

Gościeszyn 20
88-420 Rogowo
tel/fax: +48 52 302 49 07
mail: zps.goscieszyn@wp.pl

Galeria