9 października uczniowie starszych klas mieli wyjątkową okazję podziwiać spektakl teatralny przygotowany przez teatr „Kurtyna” z Krakowa.

Dwoje młodych aktorów wcieliło się w role współczesnych uczniów, będących w wieku większości  widowni. Bohaterowie to pewna siebie, nieco arogancka dziewczyna i zagubiony tzw. „Nowy”. Chłopiec chce się dostosować do panujących w szkole zwyczajów, zależy mu na akceptacji rówieśników. Okazuje się jednak, że to on staje się autorytetem dla innych. Młodzi ludzie przekonują się, że można być sobą, nie trzeba wyrzekać się swojej tożsamości, aby zyskać akceptację kolegów.               „Nowy” mówi szczerze to co myśli, nie ukrywa, że nie jest posiadaczem efekciarskich gadżetów, ubiera się nie patrząc na metkę, nie pali i nie bierze narkotyków. Mimo tych wszystkich „mankamentów” zdobywa zaufanie kolegów, a koleżanka, która wprowadza go w nowe środowisko, kiedy tylko pozbywa się manifestowanej pozy, okazuje się sympatyczną dziewczyną, zmęczoną udawaniem kogoś, kim naprawdę nie jest.

Spektakl zakończył się apelem młodego aktora do widzów, aby akceptowali siebie i innych takimi jakimi są, szanowali swoich kolegów, mieli odwagę być sobą.

Sądząc po reakcji widowni i długo jeszcze niemilknących komentarzach, zaproszenie teatru „Kurtyna”  okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Maria Rubaj

W dniach 3-4 października br.delegacja uczniów wraz z opiekunami udała się do Częstochowy na XVII Ogólnopolski Zjazd szkół im. Jana Pawła II.  W zjeździe uczestniczył poczet sztandarowy gimnazjum w składzie: Kacper Owczarzak, Paulina Stachowiak, Wiktoria Danielska i Natalia Brzykcy, poczet sztandarowy szkoły podstawowej w składzie: Konrad Grzechowiak, Dominika Albinowska i  Oliwia Gawron, a także Ilona Klinger i Dominika Danielska  z  Samorządu Uczniowskiego . Ponadto w pielgrzymce towarzyszyli :dyrektor szkoły – Zbigniew Jodełko, ksiądz proboszcz Henryk Sawiński , pani Anna Danielska -Przewodnicząca Rady Rodziców,   pani Jolanta Koczorowska, oraz pani Anna Simińska.

Pierwszego dnia po przyjeździe pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim,  a następnie udali się na nocleg w Dolinie Miłosierdzia  Księży Pallotynów. Następnego dnia wraz z tysiącami pielgrzymów uczestniczyli w mszy św. odprawionej w intencji rodziny szkół im Jana Pawła II.

Potem zwiedzili Jasną Górę, zakupili pamiątki i w późnych godzinach wieczornych powrócili do Gościeszyna.

Anna Simińska

W dniu 24 września 2017r. (niedziela) w godz. 10:00 -16:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie odbyła się akcja Dzień Dawcy Szpiku.

Wolontariusze: p. Katarzyna Michalak, p. Emilia Ratajczak, p. Anna Simińska, p. Marta Wodzień-Glapa przeprowadzały proces rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla fundacji DKMS, polegający na pobraniu wymazu z jamy ustnej.

W minioną niedzielę baza dawców DKMS wzbogaciła się o 30 nowo zarejestrowanych dawców z okolic Gościeszyna.

Przy okazji przeprowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz fundacji (udało się zebrać ponad 400zł).

Gościem specjalnym była Julia Strakowska, która kilka lat temu chorowała na ostrą białaczkę i dzięki otrzymanemu szpikowi od dawcy udało jej się pokonać chorobę.

 

Katarzyna Michalak

20 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościeszynie pożegnali lato przy specjalnie przygotowanym na tę okazję ognisku. Drewno tradycyjnie zostało dostarczone przez sołtysa wsi – Wojciecha Szymczaka. Natomiast Panie z Rady Rodziców rozdawały  kiełbaski oraz słodycze i napoje. Po sutym posiłku uczniowie pod okiem nauczycieli mieli okazję pograć w siatkówkę lub w dwa ognie, przetestować sprzęty plenerowej siłowni, czy też pobawić się na placu zabaw dla dzieci. Pogoda dopisała i wszyscy spędzili miłe popołudnie na świeżym powietrzu i w gronie kolegów.

Anna Simińska

15 września poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z dyrektorem szkoły i opiekunami uczestniczyli w obchodach 78 rocznicy napaści Armii Czarownej na Polskę w 1939 r. w Nadleśnictwie Gołąbki. Tradycyjnie oddano hołd ofiarom  poległym podczas wojny  i złożono kwiaty pod tablicą poświęconą żołnierzom Samodzielnego Oddzielnego Oddziału Armii Krajowej Obwodu 315 Pałuk.  Franciszek Szafrański – prezes Żnińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żninie przypomniał bohaterską postawę żołnierzy walczących o niepodległość Polski. Wspominał bolesną ofiarę Polaków na wszystkich frontach od Syberii, poprzez Europę, Azję, Bliski Wschód i Afrykę. Dlatego tak ważne jest przekazywanie historii tych wydarzeń dla młodego pokolenia Polaków i uczczenie pamięci synów tej ziemi. Ich ofiara nie poszła na marne, bo żyjemy od lat w wolnym kraju. Prezes AK podziękował też leśnikom za pomoc w organizacji święta, a także wspomniał o skutkach ostatniej nawałnicy. Natomiast ks. Ryszard Zwolan odmówił krótką modlitwę w intencji poległych.

Anna Simińska

14 września odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Najmłodsi uczniowie klas 0-3 zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Policjanci przypominali o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Anna Simińska

4 września  odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Tradycyjnie cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św.  odprawionej w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników placówki w miejscowym sanktuarium. Następnie odbyła się część oficjalna na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły – Zbigniew Jodełko powitał wszystkich zebranych i we wstępie poinformował, że wszyscy uczniowie będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie.

Nazwa została zmieniona, bo zgodnie reformą oświaty likwidacji ulegają gimnazja, funkcjonować będą tylko oddziały gimnazjalne, a uczniowie będą uczęszczać do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas wojny. Potem dyrektor przydzielił wychowawstwa i sale lekcyjne poszczególnym klasom. Życzył wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz miłych chwil spędzonych w szkolnych ławkach.

Na koniec delegacje uczniowskie złożyły kwiaty i znicze w miejscach pamięci. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, na spotkanie z wychowawcami.

Anna Simińska

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała przewodnicząca szkoły Dominika Danielska. Potem głos zabrał dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko i przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum p. Anna Berend przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, zapewniła publiczność, że jest bardzo duma ze swoich wychowanków i że w nich wierzy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodniczący klasy III gimnazjum Jakub Grzechowiak w imieniu całej klasy podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia szkolne otrzymali następujący uczniowie: Karolina Pawełczak kl. 5a, Szymon Zapalski kl. 5a, Julia Pakulska kl. 5a, Oliwia Gawron kl. 5b, Marcin Klinger kl. 5b, Maja Stachowiak kl. 5b, Martyna Krzyżan kl. 5b, Ewelina Pawełczak kl. 6, Angelika Kretek kl. 6, Wiktoria Danielska kl. 1 g., Daria Ksobiech kl. 1g., Ilona Klinger kl. 1g. oraz  Weronika Sparniak kl. 3g., a także Weronika Zacharzewska z kl. 6  za osiągnięcia sportowe.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Halinę Malikowską oraz  wręczyli nagrody uczniom  za zajęcie czołowych miejsc w konkursach: recytatorskim, plastycznym,  fotograficznym i strzeleckim.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Halinę Malikowską, która po 40 latach pracy przy tablicy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

 

Anna Simińska

22 czerwca uczniowie kl. II gimnazjum zaprezentowali program artystyczny dla absolwentów gimnazjum. Były to humorystyczne scenki z życia szkolnego poprzeplatane występami chóru szkolnego. Nie mogło się też obyć bez prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki absolwentów z wcześniejszych lat szkolnych. Na koniec wychowawczyni klasy II gimnazjum p. Beata Jodełko wręczyła absolwentom tort z fajerwerkami. Gimnazjalistom łzy smutku i żalu kręciły się w oczach.

Anna Simińska

„Wszystko wokół się zmienia, więc nic dziwnego, że szkoła również musi ulegać przeobrażeniom. Wprawdzie to nie szkoła kreuje rzeczywistość, ale aby być atrakcyjną musi za nią nadążać”.

Szkoła musi nadążać za rzeczywistością, jak w cytacie, która nieustannie się zmienia. Potrzeba innowacji dotycząca wdrożenia programowania w edukację wynikała z postępu naukowo-technicznego, a także z priorytetów MEN: podnoszenia kompetencji informatycznych ucznia; nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność oraz algorytmiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów. Zadaniem innowacji miało być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.

 Program dla I i II etapu edukacyjnego zakładał:

  • Wprowadzenie do programu zajęć komputerowych języka programowania Scratch Junior i Scratch jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz sterowania obiektem po ekranie;
  • Realizowanie zajęć dodatkowych z budowy robotów LEGO przy współpracy Akademii Edukacji Kreatywnej pod nazwą „Zbuduj robota”.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej brali udział w zajęciach pozalekcyjnych
z budowy robotów LEGO Mindstorms cztery godziny w miesiącu. Również uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mieli możliwość włączenia się w te zajęcia.

W ramach tych zajęć uczniowie klas I-III poznali między innymi podstawy robotyki i programowania doskonalące wiedzę dzieci w zakresie matematyki, fizyki i techniki, rozwijali wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz umiejętność konstruowania, doskonalili umiejętności pracy w grupie. Uczniowie budowali ruchome modele,  wykorzystywali oprogramowanie w celu pozyskiwania informacji,  pracowali z prostymi maszynami, przekładniami, dźwigniami, kołami pasowymi oraz czujnikami ruchu,  dokonywali pomiarów czasu i odległości, dodawali, odejmowali, wykorzystywali losowość oraz zmienności,  opowiadali, wyjaśniali, interpretowali oraz zadawali pytania.  Kształtowali umiejętność zgodnej współpracy dzięki pracy w zespołach dwuosobowych,  kreatywnie radzili sobie z problemami i zadaniami,   rozwijali własne możliwości i talenty.

Innowacja pedagogiczna „Pomyśl-działaj”  realizowana była także w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W ramach zajęć dzieci uczyły się programowania w języku Scratch, natomiast uczniowie klasy VI poszerzali swoje wiadomości i umiejętności dotyczącego tego programu. Scratch to intuicyjny język programowania, pozwalający uczniom tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki i inne projekty. Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń po uruchomieniu stworzonego przez siebie programu. Ma to ogromne znaczenie, gdyż uczniowie oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Ten sposób nauki pozwala też utrzymać ich uwagę i motywację do dalszego zgłębiania tajników programowania. Scratch to także serwis społecznościowy, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie
i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników tego serwisu.

 Po upływie roku, przeprowadzonej ewaluacji na podstawie obserwacji możemy stwierdzić, że cele zostały osiągnięte. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach na których wprowadzane były elementy programowania. Licznie uczęszczali też na zajęcia dodatkowe z budowy i programowania robotów organizowane we współpracy z Akademią Edukacji Kreatywnej. Uczniowie brali udział w „Dniu z Technologią”, „HOUR of CODE”, „Codeeweek”, „DBI”,  doskonaląc umiejętności programowania. Dodatkowo szkoła w ramach innowacji wzbogaciła się o Cyberrobota Clementoni, którego programowanie z urządzeń mobilnych interesowało wszystkich uczestników innowacji.

  • Uczniowie przełamali bariery edukacyjne związane z programowaniem;
  • Kształtowali umiejętności logicznego myślenia;
  • Rozwijali zainteresowania związane z informatyką i TI;
  • Nabyli umiejętność kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów;
  • Uczniowie nauczyli się współpracować w ramach długofalowych projektów;
  • Poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób u wielu uczniów rozbudzone zostało  zainteresowanie  przedmiotami ścisłymi.

Innowację realizowali nauczyciele informatyki: p. Zbigniew Jodełko i p. Anna Berend.

Anna Berend

Szukaj

Kontakt

Gościeszyn 20
88-420 Rogowo
tel/fax: +48 52 302 49 07
mail: zps.goscieszyn@wp.pl

Galeria