Spotkania odbywają się we wtorek na 6,7 i 8 godzinie lekcyjnej lub doraźnie oraz wg indywidualnych potrzeb uczniów.

Celem naszych działań jest:

– budowanie u uczniów postaw szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów,

– wzbudzanie zainteresowań uczniów,

– poznanie najbliższego otoczenia,

– wykorzystanie możliwości zmysłów,

– badanie wzajemnego oddziaływania istot żyjących,

– zrozumienie pojęcia ochrony przyrody i bioróżnorodności,

– przeprowadzenie eksperymentów,

– uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,

– uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób,

– określenie skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem przyrody,

– utrwalenie wybranych treści programowych przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto:

*We współpracy z WKŁ nr 201 Czapla w Bydgoszczy realizujemy treści programu edukacji ekologiczno-łowieckiej pt.: MYŚLIWI – DZIECIOM, DZIECI – ZWIERZĘTOM.

*Realizujemy wybrane treści programu Trzymaj Formę .

* Bierzemy udział w zajęciach terenowych i wycieczkach oraz akcjach pt.: „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.

* Redagujemy Zielony Dodatek gazetki szkolnej.

Serdecznie zaprasza opiekun koła: pani Beata Jodełko.

Szukaj

Kontakt

Gościeszyn 20
88-420 Rogowo
tel/fax: +48 52 302 49 07
mail: zps.goscieszyn@wp.pl

Galeria