Szukaj

Kontakt

Gościeszyn 20
88-420 Rogowo
tel/fax: +48 52 302 49 07
mail: zps.goscieszyn@wp.pl

Galeria


annabudna@tlen.pl

Dnia 21.IX.2018r. odbyło się spotkanie przedszkolaków z funkcjonariuszem policji sierżantem sztabowym Arkadiuszem Kaczmarkiem. Niespodzianką dla dzieci było przybycie na spotkanie maskotki kujawsko- pomorskiej Policji- Polfina. Policjant zaprezentował dzieciom film pt. ,,Bezpieczna droga z radami SpongeBoba’’. Wspólnie rozmawialiśmy na temat przepisów ruchu drogowego. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Podkreślił jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniu i odpowiadały na pytania SpongeBoba. Na zakończenie dzieciom z Oddziału Przedszkolnego wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Anna Gehrke

W bieżącym roku szkolnym na mocy porozumienia z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, cyklicznie raz w miesiącu, odbywać się będą koncerty, zwane audycjami szkolnymi. Zaproszeni muzycy prezentować będą żywą muzykę na różnorodnych instrumentach, a prelegent w sposób atrakcyjny i przystępny, będzie przybliżał uczniom informacje o kompozytorach , formach i stylach muzycznych, jednocześnie prowokując ich do aktywnego udziału w koncercie.

21 września odbył się koncert zatytułowany „Spacer alejkami Schönbrunn”. Muzycy zaprezentowali utwory trzech najwybitniejszych kompozytorów epoki klasycyzmu: J. Haydna, W.A. Mozarta, L. van Beethovena. Mogliśmy usłyszeć najsłynniejsze utwory muzyki wiedeńskiej, min.: walc „Nad pięknym modrym Dunajem” i „Marsz Radetzky’ego” .

Prelegentka zaprosiła publiczność na następny koncert za miesiąc, którego tematem przewodnim będzie muzyka włoska.

Anna Simińska

19 września br., w godzinach popołudniowych na boisku szkolnym zgromadzili się uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w imprezie integracyjnej na zakończenie lata. Pierwszym punktem programu było ognisko. Panie z Rady Rodziców serwowały kiełbaski, napoje i słodycze. Po wspólnym posiłku, był czas na zajęcia sportowe, grę w piłką drużynowo i zabawy ruchowe na placu zabaw.

Anna Simińska

17 września dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko , przewodnicząca SU- Ilona Klinger, poczty sztandarowe wraz z opiekunkami p. Beatą Jodełko i p. Katarzyną Stefaniak udali się do Nadleśnictwa Gołąbki, by wziąć udział w uroczystościach rocznicowych odsłonięcia pomnika AK i rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Tradycyjne oddano hołd poległym bohaterom okupacji i złożono wiązanki kwiatów przy kamieniu. Z uwagą wysłuchano przemówień organizatorów uroczystości oraz odmówiono modlitwę poprowadzoną przez ks. Henryka Sawińskiego.

Anna Simińska

3 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościeszynie rozpoczęli nowy rok szkolny od wspólnej mszy św. O godzinie 8:00 wraz z wychowawcami udali się do miejscowego sanktuarium, gdzie ks. Henryk Sawiński odprawił mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Po powrocie na teren szkolny odbyła się uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu, głos zabrał dyrektor szkoły p. Zbigniew Jodełko. We wstępie swojego przemówienia powitał wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególne słowa skierował do uczniów, którzy rozpoczynają szkolną przygodę.

Następnie nawiązał do wydarzeń z 1 września 1939r i minutą ciszy uczczono pamięć poległych za ojczyznę.

W dalszej części dyrektor przydzielił wychowawstwa:

– oddział 3 i 4 latków p. Anna Gehrke,

– oddział 5 i 6 latków p. Marzenna Tomaszewska-Karpińska,

– kl. 1 p. Aneta Dobersztyn,

– kl. 2 p. Danuta Nowak,

– kl. 3 p. Jowita Wendland,

– kl. 4 p. Sylwia Malikowska,

– kl. 5 p. Anna Berend,

– kl. 6 p. Marta Wodzień – Glapa,

– kl. 7a p. Emilia Ratajczak,

– kl. 7b p. Katarzyna Stefaniak,

– kl. 8 p. Maria Rubaj,

-kl. 3 gimnazjum p. Monika Szymańska.

Dyrektor przedstawił wszystkim uczestnikom dwie nowe panie: Karolinę Folaron i Lidię Szeląg, które będą wspomagać pracę w oddziałach przedszkolnych.

Opowiedział też o wykonanych podczas wakacji remontach i prosił o poszanowanie mienia szkolnego.

Na zakończenie życzył wszystkim uczniom wspaniałych wyników w nauce i zaprosił ich do klas na spotkanie z wychowawcami.

Anna Simińska

Przypominamy, że wpłaty na bilety miesięczne przyjmowane są zawsze do 15 dnia miesiąca na miesiąc kolejny

(do 15 sierpnia-bilet na wrzesień itd. )

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018-2019

Wykaz podręczników dostępny także w zakładce „Pliki”.

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Szkoły Dominika Danielska. Następnie głos przekazała swojej następczyni Ilonie Klinger, która w przyszłym roku szkolnym będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Potem głos zabrał dyrektor szkoły pan Zbigniew Jodełko i Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum pani Beata Jodełko przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodnicząca klasy III gimnazjum Wiktoria Jankowska w imieniu całej klasy podziękowała nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Michalina Ksobiech kl. 4, Natalia Stołowska kl. 4, Karolina Pawełczak kl. 6a, Szymon Zapalski kl. 6a, Oliwia Gawron kl. 6b, Marcin Klinger kl. 6b, Maja Stachowiak kl. 6b, Angelika Kretek kl. 7, Daria Ksobiech kl. 2g., Ilona Klinger kl. 2g. oraz  Dominik Strzeżyński kl. 3g. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Weronika Zacharzewska z kl. 7, Arkadiusz Kośmider z kl. 2g, Patryk Średziński z kl. 3g i Adrian Stachowiak z kl. 7 .

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Anetę Dobersztyn.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Ryszarda Kawę, który po 46 latach pracy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  wypowiedział tradycyjne zdanie, na które czekali wszyscy uczniowie: „Rok szkolny 2017/2018 uważam za zakończony”. Po tych słowach wszyscy rozeszli się do domów, by rozpocząć upragnione wakacje.

Anna Simińska

21 czerwca odbyło się podsumowanie projektu Myśliwi- Dzieciom , Dzieci – Zwierzętom. Do szkoły przybyli przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201 aby wręczyć nagrody, puchary i medale za zajęcie wysokich miejsc oraz za udział w konkursach przyrodniczych, które organizowane były w czasie roku szkolnego. Był konkurs fotograficzny, plastyczny, strzelania z wiatrówki oraz recytatorski.

Tego samego dnia uczniowie kl. II gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Moniką Szymańską zaprezentowali program artystyczny dla absolwentów gimnazjum. Były to humorystyczne scenki z życia szkolnego poprzeplatane występami chóru szkolnego. Nie mogło się też obyć bez prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki absolwentów z wcześniejszych lat szkolnych. Gimnazjalistom łzy smutku i żalu kręciły się w oczach.

Anna Simińska

Uczennica klasy VII Ewelina Pawełczak wykonała pianino z tektury w ramach projektu plastyczno-muzycznego. Instrument zachwyca detalami.

Anna Berend