PODSUMOWANIE I SEMESTRU

1 lutego dyrektor szkoły przedstawił społeczności szkolnej podsumowanie działań w pierwszym semestrze. Odznaką wzorowego ucznia wyróżnieni zostali uczniowie ze średnią od 4.75 i przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem, uczniowie ze średnią 5.0 i wyżej otrzymali stypendia naukowe, wręczone zostały też stypendia za osiągnięcia sportowe. Gratujemy odznaczonym!

Uwieńczeniem tego okresu był „Balik Karnawałowy” w którym udział wzięli najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej do klasy V wykazując się pomysłowością przebrań.

Anna Berend